Dyr bensin.

Serie i Jonas Helgessons bok 
Etiketter ska man sätta på julklappar - inte på människor.
Utgiven på Libris förlag.

Vinstdrivande skolor

Midsommar de senaste åren

Olika handikapp. Från boken Etiketter ska man sätta på julklappar - inte på människor.

Uppdrag: SPSM (Specialpedagogiskaskolmyndigheten)


Serie för HSB-Stockholm.