Betraktelser av samtiden

Samlingar av bilder publicerade på instagram.com/johanhesselstrand sedan hösten 2017.

Utgivna på Alla Format Förlag

Betraktelser av samtiden "Pengatvätt".