De fem mest kända byggnaderna i Vadstena; 

Slottet, Rådhuset, Klosterkyrkan, Rödtornet och Bjällboättens palats 

som vätternfiskar.

Rådhuset som skalbagge

Rödtornet som giraff i afrikadjurserien

Bjälboättens palats som kanin i husdjursserien

Vadstena Klosterkyrka som duva i fågelserien.

Vadstena slott som berguv i fågelserien.

En berguv häckade i ett av slottets rundtorn 2004 och fick två ungar

som tyvärr drunknade i vallgraven.


Rödtornet som ödla i husdjursserien.

Slottet som en schäfer i husdjursserien.

Rådhuset som undulat i husdjursserien.

Bjälboättens palats som Lejon i afrikanskadjurserien.