V 46
 
 
Jämförelse. Olika tiders gym.
 
 
Instagram av Johan