v 47
 
Tuschning av omslagsbild till julnumret av Grönköpings veckoblad.
 
Av Cathrin