v 20
 
Omslagsbild till Grönköpings Veckoblads sommarnummer.
 
Av Cathrin