v 12
 
Skiss till bild över Örtagården i Vadstena.
Uppdrag: Örtagårdens vänner
 
Av Johan