v 8
 
Kartskiss till Åke Westers förslag till trafikomläggning vid
Vreta kloster.
 
Av Johan