v 3
 
Skissarbete av Cathrin på Bildlärarutbildningen.