v 38
 
Cathrin i det ommöblerade arbetsrummet vid helgens konstrunda. Johan höll till i den provisoriska
Konsthallen i uthuset. Vi hade drygt 400 besaökare i år, något mindre än förra året, men vi sålde dubbelt 
så mycket.