v 47
Skiss till Grönköpings julnummer.
 
Av Cathrin